Uncategorized

Nye voss vidaregåande skule

Her finn ein informasjon om blant anna skuleskyss, internat, elev-pc, stipend og . Kontaktinformasjon for Nye Voss Vidaregåande Skule Skulestadmo, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer. Ukens Prosjekt: Nye Voss Vidaregåande skule.

Voss vidaregåande skule Avdeling Vatle . VVS aktuelt lanserer hver uke på våre nettsider et nytt spennende prosjekt hentet ut fra vår . Offisielle skolevalgresultater og skolevalgstatistikk for Nye Voss Vidaregåande Skule på Samfunnsveven. Skulen er det dyraste bygget som er bygt på Voss, og investeringa er over ein halv milliard kroner.

Rekordmange søkjer seg til friluftslivsfag ved ny skule på Voss, medan færre vel dei oljerelaterte faga. Sjå søkjartala for alle dei vidaregåande . Nye Søreide skole er et prosjekt med høyeste fokus på miljø- og energi. Det vert oppretta ny internatdrift ved delar av Rogne vgs.

Voss gymnas er ein tradisjonsrik skule som nærmar seg 1år. Fylkestinget har vedteke ny skulestruktur for dei vidaregåande skulane på Voss. Frå venstre: Hermod Kirkeli (Stord vgs), Lise Knag (Slåtthaug vgs),.

Det nye gymnaset på Voss får et nybygg på Skulehaugen på 12. Daniel meiner at FBK Voss har eit mykje høgare nivå.

Medan Håvard og Endre gjorde skulearbeid. Søndag vart me invitert til grilling . Stallen er tilrettelagt og vert driven av gardbrukar Nils T. Voss Jordbruksskule (Voss, Hordaland). Austerrike, og demonstrerer ny lærdom for klassen.

Rekruttere nye lærebedrifter og informere om nye lærefag. Samarbeid med Fagopplæringskontoret, skular, off. Rørlegging fra den nye varmesentralen inn til Voss sentrum innebærer. Voss Vidaregåande blir navnet på den nye skulen som skal stå klar til bruk frå . Voss jordbruksskule har utvekslingsavtale med hestesenteret.

Nye Narvik Torv Ole Vigs VGS Origo Oslo Nye Teater. Voss Gymnas Voss VGS Westerdals Høyskole. Unn Fauskanger kjem frå Voss husflidsskule og Martin Risøy frå . Bondelaga på Voss har brent bål for norsk landbruk og mot regjeringa si jordbruksmelding.