Uncategorized

Nye voss jordbruksskule

Her finn ein informasjon om blant anna skuleskyss, internat, elev-pc, stipend og . Vi ynskjer deg hjarteleg velkomen som elev ved Nye Voss. Send den gjerne til skulen si e-postadresse nye. Stallen er tilrettelagt og vert driven av gardbrukar Nils T. Austerrike, og demonstrerer ny lærdom for klassen.

Denne dagen vil me visa fram dei ulike utdanningsprogramma den nye skulen skal ha . Utfordringar knytta til etablering av ny fornybar energi gjer at næringa treng fleire ungdomar. Hordaland fylkeskommune og Voss . Voss jordbruksskule) med varme. Laget har fått to nye medlemar, Audun Jonset og Tjerand Nybø. Det ligg dermed an til mange nye arbeidsplassar ved verksemda. Her skal vi prøve nye greiner innenfor hestefag.

Desse to årene har godt veldig fort. Savner både knall og fall med gode smil og latter, kjem til og savna. MED NYE Epregar nabolaget til jordbruksskulen denne våren. Tanken er at barna skal få utfordre seg og prøve nye ting.

Den nye friluftsliv- og frisportlinja tilbyr aktiviteter som elvepadling, . HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE – NYE VOSS VIDAREGÅANDE SKULE – BYGGEPROGRAM A. Ny inter-kommunal legevakt for Stor Fitjar og Bømlo. Skogfag, Trond Håvard Bjørnsta Fagbokforlaget – Ny lærebok som passer på VGSkogbruk, link. Nye prosjekter og tildelinger til MBI.

Meltzer – forskningsprosjekt til. I sommer har det kommet flere nye ansikter på NHS. Moderne landsortar, nye sortar tilpassa lokalt landbruk og klima. Så kom kunstgjødsel, nye gode sortar og profesjonell.

Vårt nye løpsreglement ligger nå ute på våre sider. I den nye Forskrifta om forvaltning av hjortevilt er det eit nytt begrep som heiter Bestandsplanområde. Regjeringsplattforma til den nye regjeringa signaliserer store endringar, det går mot større.