Uncategorized

Hva er ik mat

Hvorfor må vi ha internkontroll. Hva som blir gjort når det oppstår feil eller avvik, og hvem som er . Eksempel på internkontroll for nedkjøling av mat.

Er den flinke kokken flink, når han produserer god mat? Et IK-system er et fagbasert system med dokumenter og rutiner som beskriver . IK står her for internkontroll, og HMS står for helse, miljø og sikkerhet. Styringssystemet som følger opp krav til mattrygghet, kaller vi IK–Mat.

Temperaturgrensene er kun til . Dette vil gi deg ekstra tyngde og kunnskap når du arbeider på kjøkken og har ansvar for hva dine gjester får servert hver dag. Håndtering av uemballerte lett bedervelige matvarer, har flere kritiske punkter enn om man frambyr emballerte . IK-Mat er påkrevet kunnskap for . Kritiske punkter (IK-mat 5a) erstattes med fareanalyse og kritiske styringspunkter (HACCP). Vi ser nærmere på begrepene og hva som må til for sikre en god . Lag en oversikt over hva som skal dokumenteres fra den daglige driften. Internkontroll rutiner for hygiene, mat og avfallshåndtering i. Hvem gjør hva innenfor hvilke tidsfrister og .

Fisk blir hva den spiser, akkurat som deg og meg. Virksomheter som produserer fiskefôr må følge de norske IK-mat reglene og blir kontrollort og godkjent av . Hva som kreves av dokumentasjon fremgår av tabellen nedenfor. Skriftlige rutiner for hva man gjør når et barn blir syk på skolen.

Der kan du se hvordan arbeidet bør legges opp for virksomheter som er små og lite risikoutsatt og hva som skal til der det er mange ansatte eller stor risiko for . Systematisk internkontrollarbei hva forventes av. Beskrivelse av rutiner rundt produksjon av mat s. Gå over egne rutiner og se hva som må forandres på. For eksempel om ønsket mathåndtering er gjennomførbart på en hygienisk.

I følge matloven kan Kongen gi forskrifter om. Forskrift om internkontroll for. Arbeidstilsyn, Statistisk Sentralbyrå og det forlanges at vi skal være oppgraderte og kunne alt av systemer som IK Mat, HACCP og HMS. Virksomheten må gjøre for at maten skal være helsemessig trygg, av riktig kvalitet, og merket med . Ikke så ofte jeg kjøper mat på en bensinstasjon, men en Esso-burger i. Alle Norske bedrifter må ha et IK-system, vårt system er godkjent for dette formålet og gir din bedrift riktig dokumentasjon. Ta kontakt med oss for svar på hva som kreves for din bedrift.

Endelig et internkontrollsystem uten tykke ringpermer! IK-mat er et digitalt internkontrollsystem for restauranter, kantiner og storkjøkken.