Uncategorized

Standard betalingsbetingelser

Standard fakturafrekvens er månedlig fakturering. Ved bruk av betalingsbetingelsen Kontantfaktura vil både faktura og betaling bli bokført på samme bilagsnummer. Programmet leveres som standard med et sett ferdig definerte leverings- og .

Fakturagebyr eller andre former for gebyrer aksepteres ikke. Mer informasjon om standardavtaler finner du på hjemmesidene . Ved vesentlig betalingsmislighold regnes også ikke forfalte fakturaer som forfalt og kan inndrives . Lisensierte produkter kan omfatte standarder, eBok, eBlanketter, standardsamlinger og andre produkter fra ulike.

Ved manglende betaling tilkommer et purregebyr på kr 6- samt. Våre standard betalingsbetingelser er dager for private og bedriftskunder, dager for . I handlevognen kan du alltid se . Tilpas dine standard betalingsbetingelser og fakturanummerering. Disse standard salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse for alt salg fra INTERFIL AS,.

Disse betingelsene gjelder for alle avtaler, . Kontrakter, leveranser, faktura og betaling. BETALINGSBETINGELSER Ordinære betalingsbetingelser er netto per. Betaling skal skje innen dager netto.

Ved for sen betaling påløper morarenter med per. Kunder som ikke har innvilget kreditt kan kun kjøpe varer på postoppkrav eller ved forskuddsbetaling. Forsvarsmateriell opererer med standard dagers betalingsbetingelser. Faktura forfaller til betaling dager fra faktura dato dersom ikke annet er avtalt.

Når du handler hos oss tilbyr vi stor fleksibilitet når du skal betale for dine varer. Les mer om de ulike mulighetene på denne siden. TinT Kommunikasjon, standard kjøpsbetingelser.

Krever du betaling fra kommunen, må du etter 1. Rauma kommune har standard betalingsbetingelser som er dager . Selgers standard betalingsbetingelser . Her kan betalingsbetingelsene settes opp. Det første nivået for betalingsbetingelser ligger under firmainnstillingene for kontakter, og disse innstillingene blir standard for nyopprettede . Kreditt ytes etter kredittvurdering. Morarenter belastes kunden ved betaling etter .