Uncategorized

Betalingsbetingelser netto 30 dager

Skal kjøpe noe fra Panduro, og på betalingsalternativ står det dager netto. Ved etablert kredittforhold er våre betalingsbetingelser netto pr. Ved betaling etter forfall forbeholder vi oss .

Betalingsbetingelser Betaling skjer pr. Beskrivelse: Re pkt betalingsbetingelser. Fri mnd + dager IT bransjen opererer generelt med netto pr dager. Over av alle offentlige forespørsler er .

Mer informasjon om standardavtaler finner du på hjemmesidene . Eneste jeg vet er at netto er dager, uansett! Det finnes ingen lovbestemte regler for lengden på en betalingsfrist. Det betyr at vi lever opp til Tygg e-handel sine krav for nettbutikker. Du kan også betale med faktura.

Våre betalingsbetingelser er netto pr. Ved for sen betaling påløper en rente med pr. Etter forfall ilegges renter etter enhver tids gjeldende satser.

Med mindre annet skriftlig avtales, er betalingsbetingelser netto pr.

Fakturaer merkes med innkjøpsnr. Standard betalingsbetingelser er netto dager fra fakturadato for sluttkunder og netto dager for videreselgere dersom annet ikke er avtalt på forhånd. Fritt vårt lager eksklusive embalasje.

Alminnelige leveringsbetingelser NL 01. Det er mulighet for hastelevering etter nærmere avtale, da levert med. Våre standard betalingsbetingelser er netto dager dersom ikke annet er avtalt.

Statlige og kommunale foretak innvilges dagers kreditt-tid. For ordre lavere enn kr 50- tilkommer faktureringsgebyr . ABK og må skje innen dager fra leveringsdato og den krediterte sum . Leveringsbetingelser: ab utleveringslager. Ved oppsigelse mindre enn dager før utløp av gjeldene Avtaleperiode, . Selgers standard betalingsbetingelser er netto dager dersom annet ikke er avtalt.

Selger kan kreve sikkerhet for betalingen både før og etter . Se frakttabell for fraktbetingelser. Gjelder dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er avtalt. Retur: All retur må være forhåndsavtalt, og alltid skje innen dager fra fakturadato. Tilbudet er gitt på grunnlag av nå gjeldene .